Zbiranje podatkov

Z zbiranjem in obdelavo zbranih podatkov vam omogočamo, da poslovne odločitve temeljijo na dejanskem stanju vaših izdelkov po trgovinah.

Pravi podatki za prave poslovne odločitve

Storitev, ki je čedalje bolj pomembna, ne glede na velikost vašega podjetja.

Želite na hitro preveriti stanje vaših izdelkov ali učinkovitost dogovorjenih promocijskih akcij? Potrebujete celovit pregled prisotnosti izdelkov, zalog ali popis cen?

Morda pa želite preveriti znanje vaše prodajne ekipe kot skriti kupec? Naša ekipa na terenu z namenskimi IT orodji omogoča različne storitve za različne namene raziskav.

Za preproste in hitre analize uporabljamo orodje SmartSpotter, kjer podatke zbirajo vaši potrošniki, za podrobne in dolgotrajne raziskave pa uporabljamo lastno ekipo usposobljenih anketarjev in merchandiserjev na terenu.

Rast

Strokovno znanje

Dolgoletne izkušnje, nam omogočajo izbrati najbolj primerno metodologijo za izvedbo raziskave. Z upoštavanjem naročnikovih potreb predlagamo najboljši pristop za izvedbo.

Izvrstna storitev

Vse od organizacije, izvedbe, analize in predstavitve rezultatov je potek raziskave je skrbno načrtovan in nadzorovan, saj strmimo k ničelni toleranci do napačnih podatkov.

Vodilne rešitve

Naš cilj je naročniku dostaviti kvalitetne rezultate, ki skupaj z našimi predlogi in rešitvami, omogočajo takojšne in pravilno ukrepanje.

Podatki

Ustvarjamo, dostavljamo in izvajamo inteligentne rešitve

"Informacija je vse"! pa je res?. Pridobljene informacije imajo vrednost le v kolikor jih pravilno interpretiramo in postavimo v kontekst. Razumevanje informacij pa pomeni znanje. Znanje ima potencialno moč v kolikor jih pravilno uporabimo in izrabimo to moč za izdelavo pravilne strategije

Če naši naročniki vnaprej vedo, o čem razmišlja njihova ciljna skupina, kaj pričakujejo in kaj si želijo, je izdelava uspešne prodajne ali marketinške stategije, skoraj zagotovljena.

S strokovnim načrtovanjem in izvedbo zbiranja podatkov iz trgovin, poskrbimo, da naročnik prejme verodostojen vpogled v trenutno stanje. S tem pa omogočimo naročniku kar najboljše izhodišče za pravilno prodajno ali marketinško strategijo in uspešno kampanjo.

Za preproste in hitre analize uporabljamo orodje SmartSpotter, kjer podatke zbirajo vaši potrošniki, za podrobne in dolgotrajne raziskave pa uporabljamo lastno ekipo usposobljenih anketarjev in merchandiserjev na terenu.

Imejte popoln nadzor nad stanjem vaših izdelkov na trgovskih policah

Radi rečemo, da je trgovina “živa” stvar, saj je prostor mnogih aktivnosti, ki dnevno vplivajo na stanje vaših izdelkov. Nekatere aktivnosti so predvidene in zaželjene, spet druge ne. Naša dnevna prisotnost v trgovinah nam omogoča, da lahko natančno spremljamo kaj se dogaja z vašimi izdelki in kakšen je njihov status.

Prave poslovne odločitve vedno temeljijo na pravih podatkih, zato v ta namen ponujamo različne aktivnosti, ki temeljijo na zbiranju in obdelavi podatkov. Podatke spreminjamo v informacije in informacije v odločitve.

Popis cen

Popis cen in zalog

Poznavanje lastnih cen in cen konkurence je ključna. Ponujamo periodične kot enkratne popise cen in zalog.

Realogram

Izdelava realograma

Izdelujemo podrobne analize stanja vaših izdelkov po trgovinah in obdobjih. Realogram vsebuje informacije o zalogah, številu lic na polici in statusu izdelkov (npr. dobavljivost, prisotnost v planoramu, itd…). Pridobljene informacije obdelamo na način, da naročniku omogočajo takojšnje ukrepanje.

Mystery shopping

Skrivni nakupi

Izvajamo storitev skrivnih nakupov (t.i. mystery shopping), čigar glavni namen je preverjanje skladnost zaposlenih z pravili obnašanja in primerjava prodajnega postopka z internimi pravili.

Želite prilagojeno ponudbo?

Pokličite nas na +386 8200 38 98

ali pa nas kontaktirajte preko obrazca

Dosegljivi smo od ponedeljka do petka: 8:00 - 16:00

Vas zanima še več?

Kakšne podatke zbirate?

Na kakšen način zbrane podatke obdelujete?